Home

Coaching i szkolenia- nowinki z branży

Coaching i szkolenia

Coaching jest formą rozwoju, w której doświadczona osoba, zwana trenerem, wspiera ucznia lub klienta w osiąganiu określonego celu osobistego lub zawodowego poprzez zapewnienie szkolenia i wskazówek. Coaching może odbywać się w sporcie, sztukach performatywnych (śpiewacy dostają trenerów wokalnych), aktorstwie (trenerzy dramatu i trenerzy dialektu), biznesie, edukacji, opiece zdrowotnej i relacjach (na przykład trenerzy randek). Uczeń jest czasem nazywany coachee. Czasami coaching może oznaczać nieformalny związek między dwojgiem ludzi, z których jedna ma więcej doświadczenia i wiedzy niż druga i oferuje porady i wskazówki, gdy ta druga się uczy; ale coaching różni się od mentoringu koncentracją na konkretnych zadaniach lub celach, w przeciwieństwie do bardziej ogólnych celów lub ogólnego rozwoju, tak jak napisano tutaj: https://www.rafalszrajnert.pl/

Aplikacje
Profesjonalny coaching wykorzystuje szereg umiejętności komunikacyjnych (takich jak ukierunkowane odtworzenia, słuchanie, zadawanie pytań, wyjaśnianie itp.), Aby pomóc klientom zmienić ich perspektywy, a tym samym odkryć różne podejścia do osiągnięcia swoich celów. Umiejętności te można wykorzystać w prawie wszystkich rodzajach coachingu. W tym sensie coaching jest formą „meta-zawodu”, która może odnosić się do wspierania klientów w każdym przedsięwzięciu człowieka, począwszy od ich problemów zdrowotnych, osobistych, zawodowych, sportowych, społecznych, rodzinnych, politycznych, duchowych itp. Tam niektóre rodzaje działań coachingowych mogą się częściowo pokrywać Na podejścia coachingowe mają również wpływ różnice kulturowe.


Aplikacje


Profesjonalny coaching wykorzystuje szereg umiejętności komunikacyjnych (takich jak ukierunkowane odtworzenia, słuchanie, zadawanie pytań, wyjaśnianie itp.), Aby pomóc klientom zmienić ich perspektywy, a tym samym odkryć różne podejścia do osiągnięcia swoich celów. Umiejętności te można wykorzystać w prawie wszystkich rodzajach coachingu. W tym sensie coaching jest formą „meta-zawodu”, która może odnosić się do wspierania klientów w każdym przedsięwzięciu człowieka, począwszy od ich problemów zdrowotnych, osobistych, zawodowych, sportowych, społecznych, rodzinnych, politycznych, duchowych itp. Tam niektóre rodzaje działań coachingowych mogą się częściowo pokrywać Na podejścia coachingowe mają również wpływ różnice kulturowe.


Zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD)


Zobacz także: Zarządzanie zaburzeniami nadpobudliwości z deficytem uwagi
Koncepcję coachingu ADHD wprowadzili w 1994 r. Psychiatrzy Edward M. Hallowell i John J. Ratey w książce Driven to Distraction Trening ADHD to specjalistyczny rodzaj coachingu życiowego, który wykorzystuje techniki zaprojektowane w celu pomocy osobom z zaburzeniem nadpobudliwości z deficytem uwagi poprzez złagodzenie skutków deficytu funkcji wykonawczych, który jest częstym zaburzeniem u osób z ADHD. Trenerzy współpracują z klientami, aby pomóc im lepiej zarządzać czasem, organizować, wyznaczać cele i realizować projekty. Oprócz pomagania klientom w zrozumieniu wpływu ADHD na ich życie, trenerzy mogą pomóc klientom w opracowaniu strategii „obejścia” w celu radzenia sobie z konkretnymi wyzwaniami oraz w określeniu i wykorzystaniu indywidualnych mocnych stron. Trenerzy pomagają również klientom lepiej zrozumieć, jakie są uzasadnione oczekiwania wobec nich, ponieważ osoby z ADHD „okablowaniem mózgu” często wydają się potrzebować zewnętrznych „luster” do samoświadomości swojego potencjału pomimo ich upośledzenia.


Biznes i kadra kierownicza
Coaching biznesowy jest rodzajem rozwoju zasobów ludzkich dla liderów biznesu. Zapewnia pozytywne wsparcie, informacje zwrotne i porady na poziomie indywidualnym lub grupowym w celu poprawy osobistej efektywności w otoczeniu biznesowym, często koncentrując się na zmianach behawioralnych za pomocą psychometrii lub informacji zwrotnych w zakresie 360 ​​stopni. Coaching biznesowy nazywany jest również coachingiem wykonawczym, coachingiem korporacyjnym lub coachingiem przywódczym. Trenerzy pomagają swoim klientom osiągnąć konkretne cele zawodowe. Obejmują one przejście do kariery, komunikację interpersonalną i zawodową, zarządzanie wydajnością, efektywność organizacyjną, zarządzanie karierą i zmiany personalne, rozwijanie obecności kadry kierowniczej, wzmacnianie myślenia strategicznego, skuteczne radzenie sobie z konfliktem i budowanie skutecznego zespołu w organizacji. Psycholog przemysłowo-organizacyjny może pracować jako trener wykonawczy.
Coaching biznesowy nie jest ograniczony do zewnętrznych ekspertów lub dostawców. Wiele organizacji oczekuje, że ich starsi liderzy i menedżerowie średniego szczebla będą trenować członków zespołu, aby osiągali wyższy poziom wydajności, większą satysfakcję z pracy, rozwój osobisty i rozwój kariery. Badania naukowe sugerują, że coaching wykonawczy ma pozytywny wpływ na wyniki w miejscu pracy, z pewnymi różnicami w wpływie trenerów wewnętrznych i zewnętrznych.
W niektórych krajach nie jest wymagana certyfikacja ani licencja na trenera biznesowego lub wykonawczego, a członkostwo w organizacji coachingowej jest opcjonalne. Ponadto standardy i metody szkolenia trenerów mogą się znacznie różnić w zależności od organizacji coachingowych. Wielu trenerów biznesowych nazywa siebie konsultantami, szerszym stosunkiem biznesowym niż ten, który obejmuje wyłącznie coaching.
W miejscu pracy coaching przywódczy okazał się skuteczny w zwiększaniu zaufania pracowników do wyrażania własnych pomysłów. Badania wykazały również, że coaching może pomóc zmniejszyć stres w miejscu pracy.

Kariera

Coaching kariery koncentruje się na pracy i karierze zawodowej i jest podobny do doradztwa zawodowego. Coaching kariery nie należy mylić z coachingiem życia, który koncentruje się na rozwoju osobistym. Innym powszechnym określeniem trenera kariery jest „przewodnik kariery”.


coaching chrześcijański

Chrześcijański trener nie jest pastorem ani doradcą (chociaż trener może również posiadać kwalifikacje w tych dyscyplinach), ale kimś, kto został profesjonalnie przeszkolony, aby realizować określone cele coachingu z wyraźnie chrześcijańskiej lub biblijnej perspektyw.


Co-coaching


Co-coaching to ustrukturyzowana praktyka coachingu między rówieśnikami w celu uczenia się ulepszonych technik coachingu.


Randki

Trenerzy randkowi oferują coaching oraz powiązane produkty i usługi, aby poprawić sukces swoich klientów w randkach i relacjach.


Finansowy

Coaching finansowy jest stosunkowo nową formą coachingu, która koncentruje się na pomaganiu klientom w przezwyciężeniu trudności w osiąganiu określonych celów finansowych i aspiracji, które sobie wyznaczyli. Coaching finansowy to relacja jeden na jednego


Create your website with WordPress.com
Rozpocznij